W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Strona internetowa Akademii Teatralnej w Warszawie - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Teatralna w Warszawie

Ogłoszenia dot. zamówień publicznych

Zamówienie na: Przebudowa części budynku Akademii Teatralnej w Warszawie Fili w Białymstoku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: pRMR.26.4.2024
Zamawiający: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: powyżej 215 000 euro
Termin składania ofert: 29.04.2024 11:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy
Zamówienie na: Usługi w zakresie usług hotelowych (nocleg+ śniadanie) w czasie trwania 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, który odbędzie się w okresie 18-22 czerwca 2024 r. w Białymstoku.
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: pRMR.704.1.2024
Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelweroicza w Warszawie
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 11.03.2024 10:00
Miejsce składania ofert: Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i dostarczona w wersji papierowej do Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku (ul. Henryka Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok) w zamkniętej kopercie - decyduje data wpływu.
Zamówienie na: Dostawa sprzętu audio do wyposażenia sal Teatru Szkolnego im. J. Wilkowskiego oraz sal dydaktycznych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku.
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: VKFB.26.1.2024
Zamawiający: Akademia Teatralna im .A. Zelwerowicza w Warszawie
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 19.01.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok w pokoju nr 104 lub przesłać elektronicznie na adres: sekretariat.fb@e-at.edu.pl
Zamówienie na: opracowanie programu prac konserwatorskich i renowacyjnych dla elewacji/fasady budynków Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Filii w Białymstoku, a także wykonanie szacowania kosztów realizacji opracowanego programu
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: K.071.6.2023
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 01.12.2023 00:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa formularz ofertowy jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
Zamówienie na: Wykonanie usługi digitalizacji filmowych materiałów analogowych – taśm VHS – ze zbiorów Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filii w Białymstoku w związku z realizowanym projektem pn. Cyfrowa restauracja unikatowych zasobów Biblioteki Akademii Teatralnej, projekt nr SONB/SP/549669/2022
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: K.26.4.2023
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 14.07.2023 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
Zamówienie na: Wykonanie usługi digitalizacji teczek archiwalnych ze zbiorów Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filii w Białymstoku w związku z realizowanym projektem pn. Cyfrowa restauracja unikatowych zasobów Biblioteki Akademii Teatralnej, projekt nr SONB/SP/549669/2022
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: K.26.3.2023
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 14.07.2023 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
Zamówienie na: Opracowanie projektów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków dla dwóch lokalizacji: a) siedziby Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, b) siedziby Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14 (z wyłączeniem STP 3, dla której projekt jest już wykonany), stanowiących własność Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: K.26.2.2023
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: powyżej progu unijnego
Termin składania ofert: 23.05.2023 12:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy
Zamówienie na: Usługi szkoleniowe dla pracowników Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w zakresie zwiększenia dostępności z podziałem na 5 części: Część 1: Budowanie świadomości specyfiki pracy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności Część 2: Projektowanie uniwersalne w przygotowaniu i realizacji inwestycji Część 3: Przygotowywanie dostępnych dokumentów Część 4: Kurs tworzenia napisów dla niesłyszących Część 5: Przygotowywanie dostępnych treści do komunikacji elektronicznej z zasadami uniwersalnego projektowania
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: JRP.UD.26.1.2022
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert: 23.09.2022 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortal - szczegóły określono w SWZ.
Zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku stanowiącego własność Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie - zadanie ograniczone do strefy pożarowej nr 3 (STP3).
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: K.26.2.2022
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert: 29.07.2022 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięte

Zamówienie na: Opracowanie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Siedziba Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz budynek Teatru Collegium Nobilium) Część 2: Siedziba filii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: K.26.1.2022
Zamawiający: Akademia Teatralna w Warszawie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert: 24.05.2022 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięte