W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Strona internetowa Akademii Teatralnej w Warszawie - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Teatralna w Warszawie

Deklaracja dostępności

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-22 07:21:44.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Lach. Kontakt: dostepnosc@e-at.edu.pl, tel. +48789248379. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie jest Anna Lach, dostepnosc@e-at.edu.pl, tel.+48789248379.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Akademia Teatralna zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Akademia Teatralna niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Akademia Teatralna zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Akademia Teatralna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poniżej znajdują się informacje o dostępności architektonicznej budynków Akademii Teatralnej:

WARSZAWA 

GMACH GŁÓWNY

TEATR COLLEGIUM NOBILIUM 

BUDYNEK M22C

BUDYNEK M22D

BIAŁYSTOK

BUDYNEK GŁÓWNY 

TEATR SZKOLNY 

Aplikacje mobilne

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lach – koordynatorka ds. dostępności. Z koordynatorką ds. dostępności można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w następujący sposób:

- telefonicznie: +48 789248379, 85 7435453 wew. 35,

- mailowo: dostepnosc[at]e-at.edu.pl

- korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z koordynatorką ds. dostępności za pośrednictwem:

·SMS,

·MMS,

·WhatsApp,

·aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

TŁUMACZ MIGOWY

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu w siedzibie. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, Akademia Teatralna zapewni taką dostępność najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku Teatru Collegium Nobilium w Warszawie oraz Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego oraz audiodeskrypcji podczas spektakli i innych wydarzeń. Będziemy dążyć do tego, by taką dostępność wdrażać.

Odpowiedzialny za treść: Anna Lach
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 29.03.2024 08:32
Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Agnieszka
Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2024 12:18
Liczba wyświetleń: 185